Locuri de munca

Tehnician debug

Responsabilităţi:   

 • analizează unităţile defecte şi stabileşte cauza defectului, indicând exact modul de remediere
 • identifică neconformităţile care apar în procesul de producţie, stabileşte cauzele lor şi  asigură un feed-back rapid orientat spre zona responsabilă de  producerea acestor neconformităţi
 • contribuie la crearea unei baze de date comune conţinând informaţii referitoare la activitatea de debug
 • lucrează în echipă cu colegii din celelalte schimburi sau cu cei din schimbul său de la alte operaţii pentru rezolvarea problemelor care apar
 • răspunde de buna desfăşurare a activităţii la staţiile unde lucrează (ordine, curăţenie, integritatea echipamentelor, reguli esd, psi, mediu, respectarea procedurilor din qmx, completarea formularelor)
 • înregistrează produsele procesate în fişiere evidenţa debug şi în aplicaţia SCE
 • întocmeşte formulare pentru produsele ncm conform procedurilor şi le transferă în zona ncm
 • îşi îmbogăţeşte în permanenţă cunoştinţele profesionale

 

Cerinţe: 

 • diplomă Bacalaureat
 • cunoştinţe elementare de electronică/electrotehnică
 • cunoştinţe radio frecvenţă şi/sau programare constituie avantaj
 • cunoştinţe principii măsuratori electrice
 • operare PC
 • să deţină abilitatea de a interpreta o schemă electrică şi un desen tehnic

 Cum aplici?

 • email: apply_oradea[at]celestica[dot]com
 • adresa: Soseaua Borsului no 88, Bors
 • fax: 0359/403 603

 Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi!

 

Go back