Locuri de munca

INGINER PRODUCŢIE CNC (1 POST)

-

Denumirea postului: AUDITOR CONTROL CALITATE            (2 POSTURI)

Descrierea  

Scopul general al postului:

Asigurarea că produsele sunt în concordanţă cu cerinţele clientului. Asigurarea difuzării informaţiilor legate de calitatea produselor către cei implicaţi.

Responsabilităţi:

Efectuarea controlului zilnic conform cerinţelor din Planul de Control şi SIP

  • Efectuează măsurători şi inspecţii vizuale în concordanţă cu cerinţele SIP şi Control Plan  utilizând aparatele de măsură şi control din aria de responsabilitate.
  • Efectuează înregistrarea rezultatelor controlului în raportul zilnic de calitate care este difuzat la finalul schimbului persoanelor implicate.
  • Comunică rezultatele controlului imediat către operator, șef echipă şi managerul de schimb.

Efectuarea instruirilor de calitate referitoare la tipurile de defecte pentru operatorii producţie şi ceilalţi controlori calitate

  • Efectuează instructajul periodic (o data pe trimestru) pe teme de calitate al operatorilor. Instruieşte operatorii de producţie cu privire la tipurile de defecte , conform cataloagelor de defecte, SIP.
  • Efectuează instructajele ocazionale legate de alertele de calitate sau notificări temporare la fiecare apariţie a unui nou eveniment de acest tip.
  • Efectuează instructajul pe teme de calitate cu operatorii noi angajaţi.

 

    Cerintele postului

 

Studii: superioare.

Cunoştinţe:

Cunostinte 5S – nivel mediu

Desen tehnic – nivel mediu

Instrumente de masurat – nivel avansat

Competenţe:

Dexteritate manuală - nivel mediu;

Acuitate vizuala – nivel avansat;

Atentie la detalii -  nivel avansat;

Cunoştinţe PC: MS Office –  nivel de  bază;
Limbi străine: Engleză –  nivel mediu;

CV-urile se trimit la adresa de mail din imagine sau la recepţie cu menţiunea postului dorit pana la 31 mai 2013.

Go back