Voluntariatul

You can't leave footprints in the sands of time while sitting down. --Nelson Rockefeller.


Ce este voluntariatul ?

media/upload/stock/run_s.jpg„Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico - sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." (definiția din Legea Voluntariatului, 2006).

De ce să fiu voluntar ?

Voluntariatul e deopotrivă o formă de manifestare a libertății de conștiință în favoarea semenului și un mijloc de desăvârșire a personalității proprii. Ești cu adevărat o ființă demnă atunci când îți pasă și te implici activ pentru ca oamenii din jurul tău să își poată păstra demnitatea.

Ca ființă înzestrată cu gândire omul are un destin personal strâns legat de destinul comunității în care trăiește. Niciunul dintre noi nu se poate împlini într-o societate cu care nu împărtășește bucuriile, dorințele  și eforturile. Voluntariatul este mai mult decât muncă în folosul comunității, este o rampă de lansare în viață și în viitoarea carieră.

Care este utilitatea voluntariatului studențesc în perspectiva comunității?

„Sunt student, am nevoie de bani!” – e un „refren” care sună atât de cunoscut și pe care experiența personală îl confirmă de multe generații. La ce-mi folosește mie voluntariatul? – devine atunci o întrebare ce așteaptă o soluție convingătoare.media/upload/stock/team_m.jpg

Perceput ca tărâm al carității dezinteresate voluntariatul studențesc apare mai puțin atractiv deoarece rezultatele lui sunt achiziții vizibile în timp. Studenții caută avantajul imediat și preferă să aleagă implicarea în activități care aduc recompense materiale concrete. 

Sunt însă câteva lucruri în absența cărora un om nu poate fi cu adevărat împlinit și pe care niciunul dintre noi nu le poate cumpăra cu bani. Activitățile de voluntariat oferă semenilor ceva ce aceștia nu vor putea să cumpere niciodată de pe o piață liberă. Voluntariatul e forma concretă prin care noi dăm sens aplicat solidarității și demnității umane: pentru că trăim împreună putem să mergem mai departe doar în echipă.

Cei mai mulți dintre noi ar socoti absurdă pretenția unui coechipier care așteaptă să fie plătit de colegi pentru că a contribuit la obținerea unei victorii și totuși se întreabă adesea ce folos ar avea de pe urma unei activități în beneficiul comunității. Înțelegi acum de ce numai un om cu adevărat inteligent se implică fără reținere în activități de voluntariat. Adevărații câștigători nu sunt niciodată oameni singuri.

Disponibilitatea pentru voluntariat este o condiție a succesului social pe termen lung pentru că te învață valoarea muncii în echipă și dă un sens aplicat ideii de „condiție umană”. Când te implici în activități voluntare nu „muncești pe degeaba” ci câștigi o experiență socială și profesională importantă, respectul semenilor și te asiguri că vor fi mereu oameni care să gândească la fel ca tine. Dacă ești cu adevărat inteligent – atunci ești gata să faci echipă cu noi.

articol de Adriana Borza

 

Link-uri utile:

Agenda publică pentru voluntariat în România 2012-2020

http://www.voluntariat.ro/download/Agenda_Publica_pt_Voluntariat_in_Romania_2012_2020.pdf

Ghid pentru recunoașterea competențelor dobândite prin voluntariat

http://www.voluntariat.ro/download/Ghid_pt_recunoasterea_competentelor_dobandite_prin_voluntariat.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Cursurile de formare continuă

Programele de formare continuă au în primul rând rolul de a completa pregătirea de bază. Aceste cursuri oferă posibilitatea perfecționării și specializării pentru activități derivate din domeniul de pregătire. Legal aceste programe cuprind ” pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii” (ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial nr. 791 din 27 august 2004).

 

Dacă vreți să aveți un avantaj pe piața muncii față de colegii dumneavoastră sau alți candidați pentru un post, acesta poate fi reprezentat de un certificat de absolvire a unui curs de formare continuă! Dacă vreți să vă păstrați locul de muncă sau poziția în companie absolvirea unor cursuri de specializare sau perfecționare poate fi decisiv. Aceste cursuri ne oferă șansa de a fi mai bine informați și în general mai bine pregătiți pentru activități specifice în care suntem implicați la locul de muncă.

 

Aceste avantaje, precum și alte efecte pozitive sociale au stat la baza promovării conceptului de life long learning  la nivel European prin Tratatul de la Lisabona (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1522_en.htm, Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks 2008). În cartea sa, Abrudan & all (Hierarchized Multi Criteria Evaluation - a Useful Information Source in the Improvement of Training Programs, 2011) au fost sintetizate atât avantajele sociale cât și premizele care au stimulat implementarea programelor de formare continuă pe tot parcursul vieții. Între acestea considerăm că una dintre cele mai importante este reprezentată de nevoia atât pentru organizaţie cât și pentru individ, de a fi creativi şi flexibili – formarea continuă contribuie la un standard ridicat în toate sectoarele economice şi promovează dezvoltarea programelor de muncă inovativă pentru a compensa potenţialele nelinişti sociale (Rohan Nagweka www.hrfolks.com/ The Learning Organization, Review).

 

Răspunzând acestor nevoi, numeroase companii oferă cursuri de pregătire pentru angajații lor. În plus există pe piață numeroase firme, organizații non-guvernamentale, institute și universități care oferă diferite tipuri de cursuri de formare. Când vă decideți să urmați un astfel de curs fiți atenți cel puțin la următoarele aspecte:

-         care sunt competențele pe care le veți dobândi după absolvirea cursului,

-         care este tipul de diplomă/acreditarea pe care o are cursul respectiv,

-         costurile, durata și calendarul de curs,

-         formatorii și credibilitatea instituției care organizează cursurile,

-         ce alte posibilități de formare există în domeniul care vă interesează.

 

articol de Tomina Săveanu

Pentru mai multe informații privind cursurile de formare continuă oferite de Facultatea de Științe Economice a Universității de Științe Economice vă invităm să accesați pagina de internet:

http://steconomiceuoradea.ro/wp/formare-continua/

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Practica

"Pentru a deveni un om capabil și de succes în orice profesie, trei lucruri sunt necesare: natura, studiul și practica." Henry Ward Beecher

Practica a fost introdusă în procesul de învăţământ ca o componentă importantă a învăţării. În legea educaţiei nr. 258/2007 practica este: „activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia, în cadrul programului de instruire.” (http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_practica_elevi_studenti.php)

 

Practica profesională reprezintă o componentă curriculară importantă pentru obţinerea creditelor necesare promovării examenului de licenţă sau a disertaţiei.

 Practica profesională conduce la formarea următoarelor competenţe:

 

-  Aplicarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţei;

-  Explicarea si interpretarea unor idei, proiecte si procese şi a unor manifestări ale dinamicii vieţii profesionale;

-  Examinarea critică, evaluativă a unor idei, proiecte si activităţi profesionale;

-  Proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor profesionale;

-  Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de profesia respectivă;

-  Realizarea unor conexiuni intre achiziţiile dobândite prin studiul academic al respectivei discipline şi alte domenii ale cunoaşterii si practicii.

 

 Practica profesională conduce la formarea următoarelor valori şi atitudini:

- Cultivarea unui mediu profesional centrat pe valori si respect reciproc;

- Promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice, în concordanţă cu idealul profesional;

- Valorificarea optimă si creativă a propriului potenţial in activităţile practice susţinute

- Implicarea in dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor organizaţionale;

 

În cadrul Universităţii din Oradea cu sprijinul fondurilor europene se organizează în mai multe facultăţi activităţi de practică centrate pe nevoile studentului. Un exemplu în acest sens este proiectul PRACTeam din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. Un proiect apreciat deopotrivă atât de studenţii noştri cât şi de studenţii din cadrul facultăţilor partenere: Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (Universitatea de Vest din Timişoara) şi Facultatea de Ştiinţe şi Administraţie Publică (Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava) Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi http://www.practeam.ro/.

 

articol de Roxana Hatos